elzbietaachinger Postęp

Zwrot VAT z zagranicy – kto może?

przedsiebiorczafirma.pl

Zakupy firmowe za granicą, przejazd autostradą czy opłata za wejście na targi pracy lub wystawę – przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT zapłaconego za granicą. Istnieje jednak szereg warunków, które należy spełnić, dlatego dobrze jest wiedzieć, czy jako przedsiębiorcy „łapiemy się” na zwrot VAT z zagranicy.

Taki zwrot umożliwia nam członkostwo Polski w Unii Europejskiej, ale osoba, która o zwrot będzie się ubiegać musi być chociażby czynnym płatnikiem podatku VAT w swoim własnym kraju, a na dodatek siedziba firmy powinna znajdować się w Polsce. Jakby tego było mało, podmiot nie może też posiadać w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej siedziby przedsiębiorstwa, ani też stałego czy zwykłego miejsca zamieszkania.

Wszystko to powoduje, że wiele osób nie do końca wie, czy podlega pod taki zwrot – w takiej sytuacji zdecydowanie najbezpieczniej będzie skontaktować się ze specjalistami, którzy po otrzymaniu wszystkich koniecznych dokumentów powiedzą nam, czy i my możemy ubiegać się o zwrot podatku z zagranicy. Sama procedura możliwa jest dzięki tak zwanej zasadzie neutralności, a zastosowanie ma też reguła unikania podwójnego opodatkowania.

Czym jest zasada neutralności VAT?

To właśnie ta zasada umożliwi nam zwrot podatku VAT zapłaconego w krajach członkowskich Unii Europejskiej – przebywając za granicą, choćby w roli reprezentacji naszego przedsiębiorstwa, kiedy dokonujemy na przykład zakupów na potrzeby naszej działalności, zostajemy obciążeni podatkiem, który jest już zawarty w cenę tychże nabywanych przez nas towarów lub usług. Zasada neutralności VAT powoduje, że podmioty mogą ten podatek odzyskać poprzez specjalną procedurę. Dziedziczenie firmy a vat to pole, w którym trzeba zrobić rozeznanie.

Sama procedura nie wydaje się być wcale skomplikowana, a wielkim plusem jest to, że wniosek można złożyć w sposób elektroniczny. Trzeba jednak pamiętać nie tylko o warunkach, ale także o terminie, który został ustalony na 30 września roku następującego po roku, którego składany przez nas wniosek dotyczy.

W razie problemów, warto jest zasięgnąć pomoc specjalistów, gdyż często potrafi to znacząco ułatwić i przyspieszyć cały proces.