elzbietaachinger Postęp

Wiedza

Jąkanie

Eksperyment, który budzi bardzo wiele kontrowersji pod względem etyki lekarskiej jest badanie przeprowadzone na grupie dzieci z sierocińca, którym zajmowała się Mary Tudor,

Ewa – najstarsze imię

Ewa to imię pochodzenia hebrajskiego. Oznacza ono życie. W Polsce imię to cieszy się dużą popularnością. Patronem tego imienia jest biblijna Ewa, która

Znaczenie imienia Julia

Julia jest jednym z najpopularniejszych imion ostatnich lat. Kilkakrotnie imię to znajdowało się w pierwszej trójce w najczęściej nadawanych imionach żeńskich. Jakie jest

Efekt placebo

Efekt placebo jest prawdopodobnie tak stary jak sama medycyna. Polega na tym, że choremu podaje się lek lub wykonuje zabieg obojętny dla jego

Czy jesteś konformistą?

Konformizm normatywny to uległość wobec większości motywowana szeroko pojętym lękiem – przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. W ludzkiej naturze leży potrzeba przynależności do