elzbietaachinger Postęp

Wiedza

Efekt placebo

Efekt placebo jest prawdopodobnie tak stary jak sama medycyna. Polega na tym, że choremu podaje się lek lub wykonuje zabieg obojętny dla jego

Czy jesteś konformistą?

Konformizm normatywny to uległość wobec większości motywowana szeroko pojętym lękiem – przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. W ludzkiej naturze leży potrzeba przynależności do

Jaka jest Wiktoria?

Wiktoria to częste imię nadawane w ubiegłym wieku. Obecnie staje się coraz modniejsze. Wiktoria jest bardzo rozpowszechnionym imieniem zwłaszcza wśród kilkulatek.