elzbietaachinger Postęp

Studenci sami muszą zgłębiać wiedzę

Na niższych poziomach edukacji wiedzę przekazuje nauczyciel, a dodatkowo jeszcze opiera się on na konkretnym podręczniku, z którego dzieci się mają uczyć. To co będzie na sprawdzianie, zaczerpnięte będzie jedynie z zeszytu, z ćwiczeń i z tego podręcznika, a to oznacza, że poza nauką z tych źródeł, dzieci nie muszą pogłębiać swojej wiedzy, nie muszą poszukiwać dalszych informacji na zadany temat. Jednak sprawa przedstawia się całkowicie inaczej w momencie, kiedy dołączają oni do grona studentów.

Wówczas okazuje się, że to co usłyszeli oni na wykładach to nie wszystko, a jeśli chcą zdać egzaminy, to sami muszą zgłębiać wiedzę.

Czemu to ważne?

Studia powinny uczyć nie tylko tego, że wystarczy nauczyć się na pamięć tego co się ma w notatkach i już można zdać egzamin. One tak naprawdę powinny uczyć umiejętności samodzielnego poszukiwania wiedzy, jej zgłębiania.

T oznacza, że studenci uczą się nie tylko z notatek, ale także sami poszukują dalszych informacji w internecie, albo w książkach, które zostały poświęcone temu konkretnemu zagadnieniu. Z jednej strony będą oni wiedzieli więcej, niż na początku, ale z drugiej zyskają również cenną umiejętność poszukiwania nowych informacji, sprawdzania nowych wątków tam, gdzie byśmy się ich nie spodziewali. Tego typu umiejętności, z pewnością przydadzą im się również później, kiedy w pracy będą musieli się wykazać samodzielnością i będą musieli pokazać, że cały czas są na bieżąco z najświeższymi informacjami na dany temat.

Różne działania

Oczywiście to, w jaki sposób studenci zdobywają wiedzę, w dużym stopniu zależy od poszczególnych jednostek. Jedni opierają się przede wszystkim na informacjach, które pojawiają się w internecie, drudzy wspierają się specjalnymi kursami czy kółkami dla studentów, na których wiedza na dany temat jest zgłębiana, a jeszcze inni zatapiają się w bibliotece, gdzie szukają wszelkich publikacji, jakie tylko są dostępne na dany temat. Nie ma znaczenia, w jaki sposób ta wiedza jest zgłębiana, tak naprawdę najważniejsze w tym jest to, aby faktycznie cały czas ją poszerzać, bo im będzie ona większa, tym łatwiej będzie ją wykorzystać w przyszłości.

W przypadku studentów bardzo ważne jest to, aby ich wiedza wykraczała poza to, co zostało im przekazane na wykładach. A umiejętność poszukiwania nowych informacji, odrzucania tego co prawdziwe od fałszywego, z pewnością przyda im się też później, kiedy już podejmą pracę zarobkową i od ich zaangażowania, jak i działania będzie zależała praca całego zespołu.