elzbietaachinger Postęp

Środki trwałe i ich rozliczanie

Prowadzenie swojej własnej działalności gospodarczej wymaga przynajmniej podstawowej znajomości pojęć czy przepisów z zakresu księgowości i rachunkowości. Oczywiście bardzo często pomóc może nam po prostu księgowy czy osoba, która dobrze się na tym wszystkim zna. Niezależnie od tego, warto jednak wiedzieć o pewnych rzeczach jak na przykład o tym, czym są środki trwałe i w jaki sposób należy je rozliczać. Jeżeli chodzi więc o definicję środków trwałych to są to wszystkie budowle, lokalne, maszyny czy urządzenia i różne inne przedmioty, które to stanowią własność lub też współwłasność danego podatnika, zostały wytworzone lub nabyte we własnym zakresie, a do tego są kompletne i nadają się do użytku.

Jakby tego było mało, w przypadku środków trwałych przewiduje się, że okres ich użytkowania będzie wynosił więcej niż rok. Dodatkowo, ze środków trwałych musimy korzystać w ramach i na potrzeby prowadzonej przez nas działalności gospodarczej.

Czym jest amortyzacja środków trwałych?

Pojęcie amortyzacji środków trwałych oznacza mniej więcej tyle, że zaliczamy je do kosztów uzyskania przychodu, wykorzystując przy tym tak zwane odpisy amortyzacyjne. Odpisy te wykonywane są w sposób systematyczny i planowy, rozkładając wartość początkową danego środka na ustalony wcześniej okres amortyzacji.

Kiedy tego typu amortyzacja może się rozpocząć? Rozpoczęcie nie może nastąpić wcześniej niż po przyjęciu środka do używania. Pod amortyzację mogą też podlegać środki o stosunkowo niskiej wartości, natomiast jeżeli chodzi o środki, które amortyzacji nie podlegają to mamy w tej grupie między innymi grunty czy dzieła sztuki oraz eksponaty muzealne. Do wyboru mamy też kilka metod amortyzacji, gdyż w przypadku środków trwałych możemy zdecydować się na amortyzację liniową, degresywną, progresywną albo jednorazową. Różnią się one między sobą charakterystyką i zasadami, dlatego też warto jest poznać wszystkie rodzaje amortyzacji, aby mieć pewność, że wybieramy tę najlepszą dla nas i dla naszego przedsiębiorstwa.