elzbietaachinger Postęp

Przemysł

Niemiecki przemysł zbrojeniowy

Pamiętając o militaryzmie pruskim i hitlerowskim, Niemcy po zjednoczeniu państwa w 1990 roku bardzo ostrożnie podchodziły do roli przemysłu zbrojeniowego w kwestii bezpieczeństwa