elzbietaachinger Postęp

Przemysł

Rękawice ochronne

Dłonie są w hucie potrzebne, bo czasami trzeba coś przenieść, obsłużyć którąś z maszyn lub wykonać inną, typowo manualną czynność. Nie wolno nam

Polskie tradycje

Polski przemysł szklarski rozwijał się całkiem prężnie już w średniowieczu, co nie jest wielkim zaskoczeniem. Było to normalne zwłaszcza w tych regionach, gdzie

Dymarki – tak się zaczęło

Nim hutnictwo przyjęło formę doskonale zorganizowanego przemysłu, jaką znamy dzisiaj, musiało mieć swoją genezę – tak jak każda inna sfera ludzkiej wytwórczości. Prototypami