elzbietaachinger Postęp

Fabryki, które przetrwały transformację ustrojową

www.arena-gliwice.com.pl

Transformacja ustrojowa, która dokonała się w Polsce w 1989 roku zmieniła niemal wszystko, co mogła, także, jeżeli chodzi o kwestię produkcji i własności. Fabryki, które wcześniej należały do Skarbu Państwa zaczęto prywatyzować, a co za tym idzie całkowicie zmieniała się ich polityka oraz sposoby produkcji. Niestety wiele fabryk, które w czasie PRL-u odnosiły spore sukcesy sprzedażowe nie przetrwało transformacji. Wszystkie fabryki powinny być wyposażone w posadzki chemoodporne ze względu na kontakt z aktywnymi chemicznie środkami.

Niektóre rozpadły się na kilka mniejszych spółek, które w efekcie radziły sobie lepiej lub gorzej. Część z nich rozwinęła się w duże i dobrze prosperujące przedsiębiorstwa, część została poddana w stan likwidacji i słuch o nich zaginął. Niektóre z nich przemieniono natomiast w muzea.

Co jednak dzieje się z fabrykami, które mimo zmiany systemu i upływu lat nadal istnieją? Wiele z nich zmieniło swojego właściciela i teraz pracuje dla innego koncernu lub przedsiębiorstwa. Tylko nieliczne, tak jak np. w przypadku fabryki Hortex, funkcjonują w niemal nienaruszonym stanie.