elzbietaachinger Postęp

Efekt placebo

Efekt placebo jest prawdopodobnie tak stary jak sama medycyna. Polega na tym, że choremu podaje się lek lub wykonuje zabieg obojętny dla jego zdrowia, ale informuje się go, że jest to terapia. Nieświadoma niczego osoba zauważa u siebie poprawę – tak działa ludzka psychika. Eksperymenty z udziałem placebo ukazują, jak wielka jest siła umysłu i jak duży ma wpływ na faktyczne wyzdrowienie pacjenta. To naukowa ilustracja powiedzenia, że wiara czyni cuda. Efekt placebo wykorzystuje się w czasie klinicznych testów nowych leków.

Zanim wprowadzi się je na rynek zostają podane grupie chorych o konkretnym profilu laboratoryjnym. Połowa z nich otrzymuje prawdziwy lek, druga część zaś substancję o działaniu obojętnym. Naturalnie pacjenci nie zdają sobie sprawy do której grupy należą. Lek uznaje się za skuteczny, jeśli odsetek osób wyleczonych lub zauważających poprawę będzie większy w grupie z lekiem, niż z placebo. Za działanie placebo uważa się także homeopatię. Z tego powodu w niektórych krajach wycofuje się refundację środków homeopatycznych, jako takich, które nie powodują rzeczywistej poprawy.