elzbietaachinger Postęp

Czy jesteś konformistą?

Konformizm normatywny to uległość wobec większości motywowana szeroko pojętym lękiem – przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. W ludzkiej naturze leży potrzeba przynależności do grupy i jesteśmy w stanie zmienić swoje poglądy lub im publicznie zaprzeczyć w imię uznania przynależności jako wartości nadrzędnej.

Wykazał to eksperyment Asha. Grupie badanych przedstawiono trzy narysowane odcinki (A, B oraz C) i odcinek X.

Uczestnicy eksperymentu mieli orzec który z trzech jest najbardziej podobny do odcinka X. Jeśli badany siedział przed ekranem sam, nie miał żadnych wątpliwości i stwierdzał, że odcinek C i X są równe.

Jednak kiedy badanie przeprowadzano grupowo – uczestnik eksperymentu oraz siedmiu podstawionych aktorów, którzy wskazywali błędną odpowiedź, nawet ¾ badanych zmieniało zdanie pod wpływem grupy i potwierdzało ich rację. Warto zauważyć, że podstawieni aktorzy nie wywierali na badanego bezpośredniego nacisku.

Wyrażali tylko swoje zdanie. Mimo to osoba wolała się podporządkować, niż narazić na odrzucenie lub spotkać z negatywną reakcją członków grupy.