elzbietaachinger Postęp

Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne Foton

Dzisiaj, w dobie aparatów cyfrowych, już niewielu z nas może pamięta aparaty, jakich używało się kilkanaście lat temu. W okresie PRL-u, zwłaszcza w latach 70.

Skup złomu na Śląsku http://www.wostal.biz/ Wostal

i 80. niezwykłą popularnością cieszyły się aparaty, które w swoim mechanizmie wykorzystywały specjalne błony fotograficzne.

Jednak nie o aparaty, a właśnie o te błony chodzi, a dokładnie o zakład, który zajmował się ich produkcją. Wejście na rynek błon fotograficznych nowej generacji znacznie zrewolucjonizowało cały proces robienia fotografii a także w znacznym stopniu wpłynęło na codzienną pracę fotografów.

Fabryką, która specjalizowała się w produkcji właśnie takich bon fotograficznych była fabryka Foton. Przez cały okres swojej działalności fabryka wielokrotnie zmieniała swoją nazwę: funkcjonowała jako Fabryka Płyt Fotograficznych, Alfa oraz Opta.

Jej ostatnia z nazw to Bydgoskie Zakłady Fotochemiczne Foton. Kiedy w XXI wieku niemal cały rynek zajęły aparaty cyfrowe w firmie Foton rozpoczęły się poważne problemy, gdyż ich główny produkt nie był już nikomu potrzebny.

W efekcie tej sytuacji w 2007 roku firma została postawiona w stan likwidacji.